Faiz Düştüğünde Dolar ve Enflasyon Neden Artar?

Faiz Düştüğünde Dolar ve Enflasyon Neden Artar?

Sanayi, tarım ve teknoloji alanlarında üretimi olan ülkeler, uygulanan siyasetler ile ekonomik istikrar kurmakta zorlanmıyorlar. Gerçek ve nominal faizler, enflasyon, kur dalgalanmaları, borçlanma, risk primi… Doktrinler ve temel iktisat öğretilerinde …