Düz Dünyacılar Kümesindeki Akıllara Ziyan Paylaşımlar

Düz Dünyacılar Kümesindeki Akıllara Ziyan Paylaşımlar

Erken Mısır ve Mezopotamya fikrinde, Dünya'nın okyanusta yüzen bir disk olduğu sanılıyordu. Dünya'nın düz olduğuna dair inanış, MÖ 5. yüzyılda da devam etti. Anaksagoras, Dünya'nın düz olduğuna; öğrencisi Archelaus ise …